Tabakov Hunt - Лов в България и по света

🇷🇴 Румъния

Румъния има много дълга ловна история и до ден днешен е привлекателна ловна дестинация за ловци от цял свят, поради големия брой дивеч, който обитава на територията й – кафява мечка, благороден елен, дива свиня, вълк, дива коза.

🇷🇴 Румъния
🇷🇴 Румъния
🇷🇴 Румъния


Изпратете 💬 съобщение към Tabakov Hunt или се обадете на телефон 📱 +359 899 720 545 за да се свържете директно с нас!